GÜVENLİK HİZMETLERİ

KURUMA ÖZEL GÜVENLİK ANALİZİNİN OLUŞTURULMASI

Yöneticilerimiz tarafından oluşturulmuş, Tesis Özelliklerine, Ülke Farklılıklarına, Sektör Risk Katsayılarına, Bölge Risk Potansiyeline göre Ek düzenlemelere imkan sağlayan Detaylı Risk Analizimiz ile tüm riskler belirlenmekte, karşılığında alınması gereken tedbirler raporlanmakta ve uygulanmaktadır.

GÜVENLİK GÖREV YERLERİNİN ve OPERASYON PROSEDÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

Güvenlik Operasyonunda görev alacak Güvenlik Personelimiz için, Güvenlik Operasyonundaki tüm görev noktalarının, devriyelerin görevleri, Arama görevleri, Hangi durumda ne görevler yapılacağı Evrak Kayıt işlemleri gibi tüm prosedürleri ve görev talimatlarını hazırlamaktayız.

DEVLET İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI, YÜRÜTÜLMESİ

5188 Sayılı Yasa gereği Valiliklere yapılacak olan tüm başvurular ile ilgili bilgi desteği vermekte, süreçleri yönetmekteyiz.

ACİL DURUM PLANLARININ OLUŞTURULMASI, UYGULANMASI

Deprem, Yangın, Sabotaj, Hırsızlık, Bomba İhbarı gibi tüm acil durumlar için, Uygulanacak Hareket Tarzı, Doldurulacak Formlar, Raporlama Sistemleri tarafımızdan belirlenmekte ve süreçler yönetilmektedir.

RESEPSİYON HİZMETLERİ

Resepsiyon Personelimiz ve Bilgisayar Yazılım Altyapımız sayesinde, iyi bir görüntü, sorunsuz hizmet sağlanmakta ve müşteri memnuniyeti kazanılmaktadır.