TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ

İŞLETME PROJESİ OLUŞTURULMASI, HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

634 nolu Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre , her işletme yılı için bir işletme projesi oluşturmaktayız. Bu Projede, Gelirler, Sabit Giderler, Genel Kurulca Yapılması Planlanan İşler, Yapılması Gerekli İşler gibi konular yer alır.

MALİKLERE ANAHTAR TESLİMİNİN, ZİMMETLERİN YAPILMASI

İnşaat bitiminde, maliklere anahtar ve site işletim bilgilendirme paketinin teslimini üstlenmekteyiz. Bu aşamadan önce, Tesise ait kuralları, sosyal alanların kullanım esaslarını, iletişim numaralarını, demirbaş malzeme ile ilgili sorumlulukları vb. bilgileri, Proje Yönetiminden almakta ve bir paket haline getirmekteyiz.

AİDAT İŞLEMLERİ

Kat Mülkiyeti kanunları ve İşletme Projesi esas alınarak, eğer hesaplanmamışsa tam kapsamlı Yönetim Yazılımımız yardımıyla aidat rakamlarını belirlemekte, aylık olarak takip ve tahsil etmekteyiz.

BANKA İŞLEMLERİ – AİDAT TOPLAMA – KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT

Aidatların Bankalar üzerinden Nakit, EFT, Havale, Kredi Kartı Ödemesi şeklinde toplanması , bu işlemlerin bilgisayar ortamında takibi ve raporlanmasıdır.

TESİSE ÖZEL WEB SAYFASI ve ONLINE İLETİŞİM KANALLARI KURULMASI

Şikayet, Talep gibi işlemlerin online olarak yapılması için bilgisayar altyapısının hazırlanması, Tesise özel olarak alınmış alan adı altında web sayfasının hazırlanması, sosyal paylaşım siteleri hesaplarının oluşturulmasını sağlamaktayız.

HUKUK İŞLEMLERİ

İşletme Projesinin oluşturulmasından itibaren, yapılan tüm işlemlerin, yasal başvuruların, olası problemlerin çözülmesinde Hukuksal Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.

MALİ VE FİNANSAL HİZMETLER

Yasal Defterlerin Mevzuat çerçevesinde takip edilmesi, Mali ve Finansal raporların hazırlanması, SGK, Vergi dairesi ve Diğer Resmi kurum işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi.